Sắc Lệnh Tạm Ngưng Nhập Cư Đối Với Những Người Có Nguy Cơ Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Lao Động Mỹ Liên Quan Đến Việc Bùng Phát Virus Corona

Trong Sắc lệnh số 10014 ngày 22 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã xác định rằng, nếu không can thiệp, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với nguy cơ kéo dài quá trình phục hồi kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp cao nếu nguồn cung lao động vượt quá nhu cầu. Do đó, ông quyết định gia hạn Sắc lệnh này.

Mục 1. Tiếp tục thực hiện Sắc lệnh 10014.

 (a) Phần 4 của Sắc lệnh 10014 được sửa đổi sau:

Mục 4. Kết thúc. Sắc lệnh này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể được kéo dài nếu cần thiết. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020 và cứ sau 60 ngày kể từ khi Lệnh cấm này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, sẽ tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, khuyến nghị mọi sửa đổi khi cần thiết.”

(b) Phần này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Mục 2. Tạm ngưng và giới hạn nhập cảnh.

Việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của bất kỳ người nào nhập cảnh theo các diện visa không định cư sau đây đều bị tạm ngưng và giới hạn, theo mục 3 của Sắc lệnh này:

(a) Visa H-1B hoặc H-2B, và những người đi cùng hoặc đi sau;

(b) Visa J, những người nước ngoài đang là thực tập sinh, giáo viên, hướng dẫn viên cắm trại, sinh viên trao đổi văn hóa (au pair), hoặc đang tham gia chương trình du lịch làm việc mùa hè, và những người đi cùng hoặc đi sau; và

(c) Visa L, và những người đi cùng hoặc đi sau.

Mục 3. Phạm vi tạm ngưng và giới hạn nhập cảnh.

(a) Việc tạm ngưng và giới hạn nhập cảnh dựa theo Mục 2 của Sắc lệnh này chỉ áp dụng cho những người:

(i) ở ngoài Hoa Kỳ vào ngày Sắc lệnh này có hiệu lực;

(ii) không có Visa không định cư còn hiệu lực vào ngày Sắc lệnh này bắt đầu; và

(iii) có Visa có hiệu lực vào lúc hoặc sau khi Sắc lệnh này bắt đầu mà không có bất cứ Tài liệu du lịch chính thức nào khác (chẳng hạn như Thư vận chuyển, Giấy phép nhập cảnh phù hợp hoặc Giấy phép đi ra nước ngoài được trở lại Mỹ).

(b) Việc tạm ngưng và giới hạn nhập cảnh theo Mục 2 của Sắc lệnh này sẽ không áp dụng cho:

(i) bất kỳ Thường trú nhân hợp pháp nào của Hoa Kỳ;

(ii) vợ / chồng hoặc con cái của công dân Hoa Kỳ;

(iii) những người đến Hoa Kỳ để lao động tạm thời hoặc cung cấp các dịch vụ cần thiết cho chuỗi cung ứng thực phẩm của Hoa Kỳ; và

(iv) những người nhập cảnh có quyền lợi quốc gia được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được họ chỉ định.

Mục 4. Thực hiện và thi hành.

(a) Viên chức lãnh sự sẽ quyết định, liệu một người nhập cư tạm thời có được loại ra khỏi phần 3 (b) của Sắc lệnh này hay không. Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thực hiện Sắc lệnh này theo đúng các thủ tục như Bộ trưởng Ngoại giao, với sự tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa và Bộ trưởng Lao động, có thể thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ thực hiện Sắc lệnh này đối với người nước ngoài theo các thủ tục như Bộ trưởng An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao, có thể thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

(i) Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ thiết lập các tiêu chuẩn để xác định các loại người nước ngoài được nêu trong phần 3 (b) (iv) của Sắc lệnh này, bao gồm cả những điều như: quan trọng đối với quốc phòng , thực thi pháp luật, ngoại giao, hoặc an ninh quốc gia của Hoa Kỳ; có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các cá nhân đã ký hợp đồng COVID-19 và hiện đang nằm viện; có liên quan đến việc cung cấp nghiên cứu y tế tại các cơ sở của Hoa Kỳ để giúp Hoa Kỳ chống lại COVID-19; hoặc cần thiết cho sự phục hồi kinh tế ngay lập tức và tiếp diễn của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ thực thi thẩm quyền theo mục 3 (b) (iv) của Sắc lệnh này và phần 2 (b) (iv) của Sắc lệnh 10014 để miễn trừ cho những đứa trẻ nước ngoài quá tuổi để xin thị thực bị tạm ngưng theo phần 2 của Sắc lệnh này hoặc tạm ngưng theo phần 1 của Sắc lệnh 10014.  

(ii) Những người nước ngoài thuộc phần 3 (b) (iv) của Sắc lệnh này, theo các tiêu chuẩn được thiết lập trong phần 4 (a) (i) trong Sắc lệnh này, sẽ được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, hoặc người được họ chỉ định, theo quyết định của họ.

(b) Bộ An ninh Nội địa sẽ ưu tiên loại bỏ người nước ngoài nào cố tình làm trái Sắc lệnh này thông qua việc gian lận, cố ý xuyên tạc tin tức quan trọng hoặc nhập cảnh bất hợp pháp.

(c) Sắc lệnh này không hạn chế khả năng của các cá nhân xin tị nạn, đang tạm hoãn trục xuất, hoặc được bảo vệ theo Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn ác, vô nhân đạo, đúng với luật pháp của Hoa Kỳ.

Mục 5. Các biện pháp bổ sung.

(a) Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, thông qua Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, khi cần thiết, sẽ hướng dẫn cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng An ninh Nội địa thực hiện các biện pháp làm giảm rủi ro khi người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ có thể lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Hoa Kỳ.

(b) Bộ trưởng Lao động, tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, ngay khi có thể, và đúng theo luật, xem xét ban hành các quy định hoặc thực hiện các hành động thích hợp khác để đảm bảo rằng sự hiện diện ở Hoa Kỳ của những người nước ngoài đã được thừa nhận hoặc có thể cung cấp một lợi ích nào đó, hoặc những người tìm cách nhập cảnh hoặc hưởng lợi ích từ việc nhập cảnh, theo thị thực nhập cư EB-2 hoặc EB-3 hoặc thị thực không định cư H-1B không gây bất lợi cho người lao động Hoa Kỳ vi phạm mục 212 (a) (5) (A) hoặc (n) (1) của INA (8 USC 1182 (a) (5) (A) hoặc (n) (1)). Bộ trưởng Lao động cũng sẽ thực hiện các cuộc điều tra theo mục 212 (n) (2) (G) (i) của INA (8 U.S.C. 1182 (n) (2) (G) (i)).

(c) Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ:

(i) có hành động phù hợp, đúng luật, phối hợp với Bộ trưởng Ngoại giao, để xác định người nước ngoài có đủ điều kiện để xin thị thực hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cho đến khi người nước ngoài đó đăng ký thông tin tiểu sử và sinh trắc học, bao gồm nhưng không giới hạn đối với hình ảnh, chữ ký và dấu vân tay;

(ii) thực hiện các bước phù hợp và cần thiết, đúng luật, không cho một số người nước ngoài đã nhận phán quyết trục xuất cuối cùng; những người không được thừa nhận hoặc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ; hoặc những người đã bị bắt, bị buộc tội hoặc bị kết án về một tội hình sự ở Hoa Kỳ, được làm việc tại Hoa Kỳ; và

(iii) ngay khi có thể và đúng với luật hiện hành, xem xét ban hành các quy định hoặc thực hiện các hành động thích hợp khác liên quan đến việc cấp thị thực theo mục 214 (g) (3) của INA (8 USC 1184 (g) (3))) và đảm bảo rằng sự hiện diện tại Hoa Kỳ của những người đi theo diện H-1B không gây bất lợi cho người lao động Hoa Kỳ.

Mục 6. Kết thúc.

Sắc lệnh này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sắc lệnh này có hiệu lực và cứ sau 60 ngày kể từ khi Sắc lệnh này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, sẽ tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, khuyến nghị mọi sửa đổi khi cần thiết.

Mục 7. Ngày có hiệu lực.

Trừ khi được quy định trong phần 1 của Sắc lệnh này, Sắc lệnh này có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng (Giờ miền đông Hoa Kỳ) vào ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Mục 8. Điều khoản Hiệu lực từng phần.

Thực thi Sắc lệnh này đến mức tối đa có thể để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Theo đó:

(a) nếu bất kỳ điều khoản nào trong Sắc lệnh này bị coi là không hợp lệ, thì phần còn lại của Sắc lệnh này sẽ không bị ảnh hưởng; và

(b) nếu bất kỳ điều khoản nào trong Sắc lệnh này bị coi là không hợp lệ do thiếu các yêu cầu tố tụng nhất định, các quan chức của các cơ quan hành pháp có liên quan sẽ thực hiện các yêu cầu tố tụng đó đúng theo luật pháp hiện hành và bất kỳ lệnh nào của tòa án được áp dụng.

Mục 9. Quy định chung.

(a) Sắc lệnh này không ảnh hưởng đến:

(i) các cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu có thẩm quyền của cơ quan đó; hoặc là

(ii) nhiệm vụ của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) sắc lệnh này sẽ được thực hiện theo luật định và tùy vào nguồn ngân sách có sẵn.

(c) Sắc lệnh này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, có thật hoặc chỉ mang tính thủ tục, để bất kỳ đảng phái nào chống lại Hoa Kỳ, các văn phòng, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên, hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác thuộc đảng phái đó có thể thi hành theo pháp luật hoặc quyền lợi hợp pháp.   

Link tham khảo: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook