Thông báo về lịch ngừng phỏng vấn thị thực

Thông báo về lịch ngừng phỏng vấn thị thực

 Do lịch làm việc của nhân viên thay đổi trước tình hình dịch #COVID19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ.
 Đối với đương đơn xin thị thực không định cư: chúng tôi sẽ mở lịch hẹn mới ngay khi có thể. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang web để biết thông tin cập nhật: https://ustraveldocs.com/vn/. Nếu quý vị gặp tình huống cần đến Hoa Kỳ *khẩn cấp*, vui lòng liên hệ trực tiếp Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán tại: https://vn.usembassy.gov/nivcontact. Thông tin về các tiêu chí xét lịch hẹn khẩn được đăng tại đây: https://bit.ly/3d8eWXt
 Đối với đương đơn xin thị thực định cư: chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi có thể xử lý thị thực trở lại. Tại thời điểm đó, nếu quý vị đã lỡ mất lịch hẹn của mình, chúng tôi sẽ đăng thông tin hướng dẫn cách lên lại lịch hẹn. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu có câu hỏi: https://bit.ly/2Qkk5SQ
 Đại sứ quán và Lãnh sự quán xin cáo lỗi và sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể.

/

 Because of staffing changes in response to the evolving Coronavirus situation, as of March 19, 2020, the U.S. Embassy in Hanoi and the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City have suspended visa interviews. All appointments from March 19 onwards have been canceled.
 For non-immigrant visa applicants: we will open new appointments as soon as we are able. Please check our website frequently for updates: https://ustraveldocs.com/vn/. If you have an *urgent* matter and need to travel immediately, please contact the Embassy or Consulate directly at: https://vn.usembassy.gov/nivcontact. Information about qualifications for an expedited appointment can be found at: https://bit.ly/33o2Oxe
 For immigrant visa applicants: we will update this notice once we are able to resume visa processing. At that time, if you have already missed your previously scheduled appointment, we will post instructions for rescheduling. Please contact us with any inquiries at: https://bit.ly/2Qkk5SQ
 The Embassy and the Consulate regret any inconvenience caused by these measures and will resume normal operations as soon as possible.

 

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook