TIN VUI: QUY ĐỊNH GÁNH NẶNG XÃ HỘI NĂM 2019 (PUBLIC CHARGE) ĐÃ ĐƯỢC HỦY BỎ

Ngày 09/03/2021, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro N. Mayorkas đã đưa ra thông báo rằng chính phủ sẽ không tiếp tục thực hiện quy định gánh nặng xã hội năm 2019 nữa vì nó không mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng như việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực giới hạn của chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Alejandro N. Mayorkas còn cho rằng quy định về gánh nặng xã hội năm 2019 không phù với các giá trị của Hoa Kỳ. Chỉ nên áp dụng nó đối với những người đang hưởng các lợi ích về mặt sức khỏe cũng như các dịch vụ của chính phủ. Ngoài ra, ông còn tuyên bố rằng việc hủy bỏ quy định gánh nặng xã hội là nhất quán với tầm nhìn của Tổng thống Biden và việc cấp thiết nhất chính là thực hiện các chính sách cải cách để cải thiện hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ.

Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Biden về việc khôi phục niềm tin vào Hệ thống Nhập cư Hợp pháp và Tăng cường Nỗ lực Hội nhập và Hòa nhập cho những người mới nhập cư vào Mỹ đã kêu gọi xem xét ngay các hành động về tính bất khả thi hoặc khả năng bị trục xuất do gánh nặng xã hội gây ra. Cùng sự tham vấn của Bộ Tư pháp và Tiểu Bang và các cơ quan quyền lợi cấp liên bang, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng

Như đã thảo luận trong tuyên bố kiện tụng của Bộ An ninh Nội địa, nhất quán với quyết định không ủng hộ quy định này của chính phủ, Bộ Tư pháp không tiếp tục theo đuổi vụ kiện tụng tại tòa án phúc thẩm về việc chấm dứt hoặc tiếp tục thi hành quy định gánh nặng xã hội năm 2019. Ngày 09/03/2021, Bộ Tư pháp đã bác bỏ các kháng nghị đang chờ xử lý của mình tại Tòa án Tối cao và Tòa án địa phương Thứ bảy và cũng đang trong quá trình thực hiện điều đó tại Tòa án địa phương thứ 4. Phán quyết cuối cùng từ Quận phía bắc Illinois (nơi đã bác bỏ quy định về gánh nặng xã hội năm 2019) đã có hiệu lực. Do đó, hướng dẫn năm 1999 về tính bất khả thi của gánh nặng xã hội (chính sách được áp dụng trước quy định gánh nặng xã hội năm 2019) từ nay có hiệu lực.

Nguồn dịch: https://www.uscis.gov/news/news-releases/dhs-secretary-statement-on-the-2019-public-charge-rule

 

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook