Tin tức

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 05/2021

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 05/2021

Lịch chiếu khán tháng 05/2021 được cung cấp bởi trung tâm chiếu khán quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích…

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 04/2021

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 04/2021

Lịch chiếu khán tháng 04/2021 được cung cấp bởi trung tâm chiếu khán quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích…

TIN VUI: QUY ĐỊNH GÁNH NẶNG XÃ HỘI NĂM 2019 (PUBLIC CHARGE) ĐÃ ĐƯỢC HỦY BỎ

TIN VUI: QUY ĐỊNH GÁNH NẶNG XÃ HỘI NĂM 2019 (PUBLIC CHARGE) ĐÃ ĐƯỢC HỦY BỎ

Ngày 09/03/2021, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro N. Mayorkas đã đưa ra thông báo rằng…

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐỊNH CƯ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SẮC LỆNH TẠM DỪNG NHẬP CƯ

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ ĐỊNH CƯ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SẮC LỆNH TẠM DỪNG NHẬP CƯ

*** Tuyên bố Tổng thống (P.P.) 10014, tiêu đề “Ngừng Nhập cảnh Người Định cư Có thể Ảnh hưởng tới…

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 03/2021

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 03/2021

Lịch chiếu khán tháng 03/2021 được cung cấp bởi trung tâm chiếu khán quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích…

Tin nóng DI TRÚ MỸ- CALI VISA: TT BIDEN CÓ KẾ HOẠCH HỦY BỎ NHỮNG GIỚI HẠN VỀ NHẬP CƯ CỦA CỰU TT DONALD TRUMP

Tin nóng DI TRÚ MỸ- CALI VISA: TT BIDEN CÓ KẾ HOẠCH HỦY BỎ NHỮNG GIỚI HẠN VỀ NHẬP CƯ CỦA CỰU TT DONALD TRUMP

Theo thông tin của CBS News đưa ngày 29 tháng 1 năm 2021. Tổng thống Biden có kế hoạch hủy…

TỔNG THỐNG JOE BIDEN SẼ ĐỆ TRÌNH DỰ LUẬT CẢI CÁCH NHẬP CƯ LÊN QUỐC HỘI

TỔNG THỐNG JOE BIDEN SẼ ĐỆ TRÌNH DỰ LUẬT CẢI CÁCH NHẬP CƯ LÊN QUỐC HỘI

Đạo luật Quốc tịch Hoa Kỳ năm 2021 thiết lập hệ thống mới để quản lý và bảo vệ biên…

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 02/2021

LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 02/2021

Lịch chiếu khán tháng 02/2021 được cung cấp bởi trung tâm chiếu khán quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích…

 1 2 >  Trang cuối

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook