Tuyên bố đình chỉ việc nhập cư của những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình phục hồi kinh tế sau bùng phát COVID-19

Ngày 22 tháng 4 năm 2020 Coronavirus 2019 (COVID-19) đã làm tổn hại đến công ăn việc làm của người Mỹ. Trong Tuyên bố 9994 ngày 13 tháng 3 năm 2020 (Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Coravirus chủng mới (COVID-19), tôi đã tuyên bố rằng dịch COVID 19 ở Hoa Kỳ là trường hợp khẩn cấp quốc gia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020

Từ đó, dân Mỹ đã thống nhất về các chiến lược, bao gồm cách ly xã hội, để làm giảm sự lây lan của SARS–CoV–2, con virus gây ra COVID-19. Sự thay đổi cấp thiết này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với tuyên bố thất nghiệp quốc gia đạt đến mức lịch sử. Kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Đối với hệ thống nhập cư của chúng ta, chúng ta phải lưu tâm đến ảnh hưởng của lao động nước ngoài đến thị trường lao động Hoa Kỳ, đặc biệt là trong môi trường thất nghiệp nội địa cao và nhu cầu lao động đang đình trệ. Chúng tôi cũng phải duy trì các nguồn nhân lực then chốt của Bộ Ngoại giao để các viên chức lãnh sự có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Ngay cả khi nhân sự bị thiếu hụt do đại dịch gây ra, các nhân viên lãnh sự vẫn tiếp tục hỗ trợ cho công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả việc sơ tán nhiều người Mỹ còn bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Tôi đã xác định rằng, Hoa Kỳ có khả năng phải mất nhều thời gian để phục hồi kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng cao, nếu cung vượt quá cầu. Lao động dư thừa sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người lao động khác và cả những lao động tiềm năng, đặc biệt là những người lao động đang đứng giữa việc có việc làm và thất nghiệp, những người này thuộc các chủng tộc thiệt thòi trong lịch sử, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác, những người không có bằng đại học và cả người khuyết tật, họ có khả năng phải chịu ảnh hưởng nặng nề của việc dư thừa lao động không đồng đều.

Không có cách nào để bảo vệ những người Mỹ vốn dĩ đã bị thiệt thòi và thất nghiệp khỏi mối đe dọa phải cạnh tranh tìm việc với những người thường trú hợp pháp mới khi việc làm đang khan hiếm. Các biện pháp hỗ trợ tiến trình xử lý thị thực nhập cư hiện tại đang có nhiều thiếu sót sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Phần lớn các loại thị thực nhập cư không yêu cầu người sử dụng lao động phải tính đến việc thay thế người lao động Hoa Kỳ. Trong khi một số thị thực có làm việc yêu cầu giấy chứng nhận lao động, bởi vì người lao động có giấy chứng nhận trước khi thị thực được cấp, nên giấy chứng nhận này không đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Hơn nữa, việc có thêm nhiều thường trú nhân khi nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe của chúng ta bị giới hạn, sẽ làm hạn chế hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta tại thời điểm chúng ta cần ưu tiên người Mỹ và số dân nhập cư hiện tại. Trước những điều trên, tôi đã quyết định rằng, trong vòng 60 ngày tới, một số người nước ngoài cũng như người nhập cư sẽ gây hại cho lợi ích của Hoa Kỳ.

 

NGAY BÂY GIỜ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, quyền hành được trao cho tôi thông qua Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm các phần 212 (f) và 215 (a) của Di trú và Luật quốc tịch, 8 U.S.C. 1182 (f) và 1185 (a), và phần 301 của tiêu đề 3, Luật Hoa Kỳ, qua đó thấy rằng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của những người được nhắc đến trong phần 1 của tuyên bố này, trừ khi được quy định trong phần 2 của tuyên bố này, gây hại cho lợi ích của Hoa Kỳ, và việc nhập cư của họ phải chịu một số hạn chế và ngoại lệ nhất định. Do đó, tôi tuyên bố như sau:

Mục 1. Đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. Việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của người nước ngoài với tư cách là người nhập cư bị đình chỉ và bị giới hạn theo mục 2 của tuyên bố này.

Mục 2. Phạm vi đình chỉ và giới hạn nhập cảnh.

(a) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này sẽ chỉ áp dụng cho người nước ngoài:

(i) ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày có hiệu lực của tuyên bố này;

(ii) thị thực nhập cư không còn giá trị vào ngày tuyên bố này có hiệu lực; và

(iii) không có tài liệu du lịch chính thức khác nào ngoài giấy tờ thị thực (chẳng hạn như thư vận chuyển, giấy lên máy bay thích hợp hoặc Giấy phép đi ra nước ngoài được trở lại Mỹ) còn giá trị vào ngày tuyên bố này có hiệu lực, hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép người đó đi du lịch đến Hoa Kỳ và yêu cầu được nhập cảnh.

(b) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này sẽ không áp dụng cho:

(i) bất kỳ thường trú nhân hợp pháp nào của Hoa Kỳ;

(ii) bất kỳ người nước ngoài nào vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác; để thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu nào đó nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19; hoặc để thực hiện công việc cần thiết để chống lại, cứu chữa hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19, như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc viên chức được họ chỉ định đã quyết định; và vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của bất kỳ người nước ngoài nào được đi cùng với người nước ngoài này;

(iii) bất kỳ người nước ngoài nào xin thị thực vào Hoa Kỳ theo Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5;

(iv) bất kỳ người nước ngoài nào là vợ / chồng của một công dân Hoa Kỳ;

(v) bất kỳ người nước ngoài nào dưới 21 tuổi và là con của một công dân Hoa Kỳ, hoặc là con nuôi tương lai đang tính nhập cư vào Hoa Kỳ theo thị thực IR-4 hoặc IH-4;

(vi) bất kỳ người nước ngoài nào có nghĩa vụ quan trọng đối với các mục tiêu thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, do Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc những viên chức được họ chỉ định quyết định, dựa trên khuyến nghị của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Tư pháp hoặc người mà ông chỉ định;

(vii) bất kỳ thành viên nào của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và vợ/ chồng và con cái của thành viên trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ;

(viii) bất kỳ người nước ngoài nào muốn vào Hoa Kỳ theo Thị thực Di dân Đặc biệt SI hoặc SQ, tùy thuộc vào các điều kiện mà Bộ trưởng Ngoại giao có thể áp đặt, và vợ/ chồng và con cái của bất kỳ cá nhân nào; hoặc là

(ix) bất kỳ người nước ngoài nào có quyền lợi quốc gia, như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc viên chức được họ chỉ định đã quyết định.

Mục 3. Thực hiện và bắt buộc thi hành.

(a) Viên chức lãnh sự sẽ xác định, liệu một người nhập cư có đủ điều kiện cho trường hợp ngoại lệ trong phần 2 (b) của tuyên bố này hay không.

(b) Nếu một người nước ngoài nào cố tình gian lận, xuyên tạc sự thật về vật chất hoặc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị Bộ An ninh Nội địa ưu tiên trục xuất.

(c) Không có điều gì trong tuyên bố này hạn chế khả năng của một cá nhân xin tị nạn, tạm hoãn trục xuất, hoặc được bảo vệ theo Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác, theo đúng với luật pháp Hoa Kỳ.

Mục 4. Thời hạn

Tuyên bố này sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Bất cứ lúc nào thích hợp, nhưng không quá 50 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, với sự tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, sẽ đề nghị tôi nên tiếp tục hay sửa đổi tuyên bố này.

Mục 5. Ngày có hiệu lực.

Tuyên bố này có hiệu lực vào lúc 11:59 tối Múi giờ miền Đông (EDT) vào ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Mục 6. Các biện pháp bổ sung.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa, với sự tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ xem xét các chương trình không di dân và đề xuất cho tôi các biện pháp khác phù hợp để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ, và đảm bảo việc ưu tiên, tuyển dụng và việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.

Mục 7. Điều khoản hiệu lực từng phần

Chính sách của Hoa Kỳ là bắt buộc thực thi tuyên bố này đến mức tối đa có thể để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Theo đó:

(a) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào bị coi là không hợp lệ, phần còn lại của tuyên bố này và việc các điều khoản được áp dụng cho bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào khác sẽ không bị ảnh hưởng; và

(b) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào, đều bị coi là không hợp lệ vì thiếu các yêu cầu thủ tục nhất định, các quan chức thuộc các chi nhánh điều hành liên quan sẽ thực hiện các yêu cầu tố tụng đó để phù hợp với pháp luật hiện hành và với bất kỳ chỉ thị nào có thể được áp dụng của tòa án.

Mục 8. Điều khoản chung

  1. a) Không có gì trong tuyên bố này làm giảm hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền được pháp luật cấp cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc là,

(ii) trách nhiệm của Trưởng Cục quản lý Hành chính và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Tuyên bố này sẽ được thực hiện theo đúng luật và tùy vào sự phân bố ngân sách có sẵn

(c) Tuyên bố này không nhằm mục đích và cũng không, tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích, quan trọng hoặc thủ tục, có thể thi hành theo pháp luật hoặc bằng vốn của bất kỳ đảng phái nào chống lại Hoa Kỳ, các văn phòng, cơ quan, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý hoặc bất kỳ người nào khác.

 

CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY, tôi đặt bút ký vào ngày hai mươi hai tháng tư,

vào năm hai ngàn hai mươi của Chúa, và Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hai trăm bốn mươi bốn.

 

DONALD J. TRUMP

Nguồn tham khảo: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook