TÔI PHẢI ĐÓNG CÁC KHOẢN PHÍ NÀO NẾU MỞ HỒ SƠ F4?

Người gửi câu hỏi:  Minh Phương

TÔI PHẢI ĐÓNG CÁC KHOẢN PHÍ NÀO NẾU MỞ HỒ SƠ F4?

Calivisa

*Phí chính phủ:
- Phí mở hồ sơ ; 535$
- Phí kiểm tra thu nhập : 120$/bộ
- Phí phỏng vấn: 325$/người
- Phí Khám sức khỏe: 205$/ người mới tang ngay 23/12/2016
- Phí chích ngừa: khoảng 2 triệu
- Phí thẻ xanh: 165$

Jailyn

If my problem was a Death Star, this article is a photon todpreo.

Rosie

Great inigsht. Relieved I'm on the same side as you.

Gửi câu hỏi mới

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook