THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI SẮC LỆNH CẤM DI DÂN TẠM THỜI

Ngày 24 tháng 02 năm 2021

Việc đình chỉ nhập cảnh được ban hành trong Sắc lệnh 10014 ngày 22 tháng 04 năm 2020 (Tạm dừng nhập cảnh đối với những người nhập cư có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát dịch Covid-19) và được gia hạn trong phần 1 của Sắc lệnh 10052 ngày 22 tháng 06 năm 2020 (Tạm dừng Nhập cảnh đối với những người nhập cư và những người không định cư có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thị trường lao động của Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát dịch Covid-19) và phần 1 của Sắc lệnh 10131 ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Tạm dừng nhập cảnh đối với những người nhập cư và những người không định cư tiếp tục gây ảnh hưởng đến thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát dịch Covid-19) không mang lại lợi ích gì cho Hoa Kỳ. Ngược lại, nó còn ảnh hưởng xấu đến Hoa Kỳ, chẳng hạn như khiến cho các thành viên trong gia đình của các công dân Hoa Kỳ cũng như các thường trú nhân không thể đoàn tụ với nhau. Nó cũng ảnh hưởng xấu đến những ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ cần sử dụng nhân tài từ các nước khác trên thế giới. Và nó cũng gây ảnh hưởng xấu đến những cá nhân đã được trao cho cơ hội nạp hồ sơ và những người đã được nhận visa nhập cư thông qua Chương trình visa dành cho người trúng thưởng năm tài khóa 2020. Sắc lệnh 10014 đã khiến cho những cá nhân này không thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ, thậm chí, một số cá nhân còn bị trì hoãn hoặc có nguy cơ đánh mất cơ hội để nhận visa dành cho người trúng thưởng năm tài khóa 2020 để hiện thực hóa giấc mơ của họ tại Hoa Kỳ.

DO ĐÓ, TÔI, JOSEPH.R BIDEN JR., Tổng thống Hoa Kỳ, với thẩm quyền được trao theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm các mục 212(f) và 215(a) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, 8 USC 1182(f) và 1185(a), thấy rằng việc nhập cảnh tự do vào Hoa Kỳ của những cá nhân được nêu trong phần 1 của Sắc lệnh 10014 không gây hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Do đó, tôi tuyên bố như sau:

Phần 1. Thu hồi. Sắc lệnh 10014, phần 1 của Sắc lệnh 10052 và phần 1 của Sắc lệnh 10131 bị thu hồi.

Phần 2. Xem xét Hướng dẫn của Cơ quan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ xem xét lại các quy định, mệnh lệnh, tài liệu hướng dẫn, chính sách và các hành động tương tự khác được ban hành theo Sắc lệnh 10014 và nếu thích hợp, ban hành hướng dẫn sửa đổi phù hợp với chính sách được đưa ra trong Sắc lệnh này.

Phần 3. Quy định chung.

        (a) Không có nội dung nào trong Sắc lệnh này sẽ làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:
              (i) Thẩm quyền theo luật định của một bộ phận hoặc cơ quan hành pháp, hoặc người đứng đầu; hoặc là
            (ii) Các trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.
       (b) Sắc lệnh này được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào các điều khoản sẵn có.
      (c) Sắc lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền, lợi ích nào hoặc được thực thi công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên, hoặc các phòng ban của họ, hoặc bất kỳ người nào khác.

XÁC NHẬN, tôi đã đặt tay ký vào Sắc lệnh này vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, và vào năm thứ 245 kể từ Ngày Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

JOSEPH R. BIDEN JR.

Nguồn tham khảo: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/?fbclid=IwAR0jOPLnUu_LITQdTukuxggw8jWEbpdLqE1IKtDnhmAcwHKBf7NrnlZbExs

 

Danh mục

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook