THÊM TÊN CON VÀO HỒ SƠ F4 CÓ LÀM CHẬM TIẾN TRÌNH HỒ SƠ CỦA TÔI KHÔNG?

Người gửi câu hỏi:  Thu hà

THÊM TÊN CON VÀO HỒ SƠ F4 CÓ LÀM CHẬM TIẾN TRÌNH HỒ SƠ CỦA TÔI KHÔNG?

Calivisa

Nếu thêm tên con không đúng thời điểm cũng có thể làm chậm tiến
Trình HS của bạn.Bạn nên đợi khi HS được USCIS nhận và chuyển qua NVC rồi sau đó hãy
Bổ sung thêm những dữ kiện khác

Gửi câu hỏi mới

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook