St. Francis University

1. Giới thiệu chung:

Trường Đại học Saint Francis University (SFU) được thành lập tại Mỹ từ năm 1847. Hiện nay Saint Francis là một trong những trường đại học tư lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trường nằm gần những thành phố lớn như New York, Washington D.C và Philadelphia. Đại học SFU là một trường đại học công giáo, đào tạo sinh viên đến từ mọi thành phần tôn giáo trong một môi trường thấm nhuần đạo đức công giáo thuần túy và tinh thần Thánh Francis.

Khẩu hiệu của trường là “Vươn cao hơn. Bay xa hơn.” Trường tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát triển trí tuệ và tinh thần. Cán bộ giảng viên đảm bảo sinh viên được quan tâm tới từng cá nhân và động viên sinh viên giành được mục tiêu học thuật của mình. 97% sinh viên SFU có việc làm hoặc học tiếp lên bằng cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp SFU thường được nhận vào các đại học khác nhau ở khắp nước Mỹ như Đại học Yale, Đại học Harvard và các trường chọn khác.

Địa chỉ: 500 Wilcox Street, Joliet, IL 60435, USA

2. Học phí và chuẩn đầu vào:

Học phí trung bình: $32,000.00

Website: https://www.stfrancis.edu/

 

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook