Lịch chiếu kháng tháng 6/2018

Lịch chiếu kháng tháng 6/2018 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

Lịch chiếu kháng tháng 6/2018

Lịch hoàn tất NVC tháng 6/2018

Chú thích:

F1  : Công dân  Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa kết hôn

F2A: Thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa kết hôn hoặc vợ/chồng

F2B: Thẻ xanh bảo lãnh con chưa kết hôn trên 21 tuổi

F3  : Cha mẹ quốc tịch bảo lãnh con đã có gia đình

F4  : Anh em ruột bảo lãnh

CALI VISA

Bạn cần tư vấn về di trú Mỹ. Đừng ngần ngại, CALI VISA luôn sẵn sàng giải