CON TÔI NĂM NAY ĐÃ 24 TUỔI CHƯA CHỒNG VÀ CÓ 1 ĐỨA...

Người gửi câu hỏi:  Kim anh

CON TÔI NĂM NAY ĐÃ 24 TUỔI CHƯA CHỒNG VÀ CÓ 1 ĐỨA CON NHỎ 3 TUỔI, GIA ĐÌNH ĐÃ THAM KHẢO KHẢ NĂNG KHIẾU NẠI ĐƯỢC RẤT CAO, NẾU CON TÔI ĐƯỢC ĐI THÌ CON CỦA NÓ CÓ ĐƯỢC ĐI THEO KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ MẤT BAO LÂU ĐỂ NÓ BẢO LÃNH CON CỦA NÓ?

Calivisa

Nếu khiếu nại đậu thì con của A/C sẽ được đi Mỹ cùng GĐ. Nhưng cháu của A/C thì không thể đi cùng. Khi đến Mỹ và có thẻ xanh thì con của A/C có quyền mở HS bảo lãnh cho cháu của A/C (đứa bé 3 tuổi )với diện F2A với thời gian là 2 năm đến 2 ,5 năm

Gửi câu hỏi mới

Video giới thiệu công ty

Hotline 0901.440.666

Liên Hệ Facebook